Τεχνικη υποστηριξη +30.6989740460 +30.6973204092

Υπηρεσιες

Κλειστά Κυκλώματα Παρακολούθησης - Μεταφορά Εικόνας.

Κλειστά Κυκλώματα Παρακολούθησης - Μεταφορά Εικόνας.

Με τον όρο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης ή κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή CCTV εννοούμε το σύστημα εκείνο που στην απλή του μορφή αποτελείται από μία ή περισσότερες κάμερες που συνδέονται σε μόνιτορ για την επιτήρηση ενός χώρου από απόσταση.

Συστήματα Ασφαλείας - Πυρανίχνευσης

Συστήματα Ασφαλείας - Πυρανίχνευσης

Οι σύγχρονες συνθήκες στη χώρα μας έχουν δυστυχώς επιφέρει αύξηση της εγκληματικότητας σε ανησυχητικό βαθμό, με τις διαρρήξεις και τις κλοπές στην ημερήσια διάταξη. Τη λύση έρχονται να δώσουν εδώ τα συστήματα ασφαλείας. Τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας είναι πραγματικά αξιόπιστα, χάρη στη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό.